Ansökningsblankett för Understödsfonden. Ansökningstiden går ut 30.4 och 30.11. 

Endast personer bosatta i Finland kan ansöka. 

Behöver du hjälp med att fylla i blanketten kan du kontakta vår rådgivare Camilla telnr. 050-4096640. 

Du som beviljas understöd får inget separat meddelande om detta. Understödet utbetalas inom en månad efter sista ansökningsdatumet, på ditt konto du uppgett i samband med din ansökan.

Sökande som inte beviljas understöd meddelas inte separat om detta. 

Ansökan om understöd från Understödsfonden

Min ansökan gäller:
Jag är:
Din årsinkomst:
Skriv siffran 10 med bokstäver: