För kursdeltagare

Reseersättning kan ansökas i efterhand  och  om det finns ekonomiska och/eller sociala grunder och godkänns ifall man uppnår kriterierna. Ansökan bör vara insänd inom två veckor efter avslutad kurs. Inget separat meddelande skickas, utan ifall man har rätt att få ersättning inbetalas ersättningen på ditt konto.  

Behöver du hjälp med att fylla i ansökan, så kan du kontakta Sonja på vardagar mellan kl. 9.00-15.00 på  telefonnummer: 050-5488951. Är på semester 19.6 - 31.7.

Orsaker som föranleder reseersättningsansökan:
Din årsinkomst:
Kursen du gått
Transportmedel
Skriv siffran 6 med bokstäver: