Tillbaka till kurslistan

Ansökningsblankett för utskrift

Anpassningskurs

Notera att alla fält med utropstecken behöver fyllas i.
Du vet att din ansökan har kommit fram när du ser vårt tackmeddelande.

ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR KURSERNA
PERSONUPPGIFTER
På sökanden
TIDIGARE DELTAGANDE I KURSER
Deltagande i Psykosociala förbundets kurser
UPPGIFTER OM SJUKDOM/FUNKTIONSVARIATION
FÖRVÄNTNINGAR PÅ KURSEN
YRKE
Sysselsättningsläge
Pensionssituation
Boendeförhållanden
FAMILJEKURSER
(ifylls endast om det är fråga om familjekurser)
Familjemedlemmar som söker till kursen
ÖVRIGT
Jag samtycker till, att de nödvändiga uppgifter gällande min rehabilitering, vilka behövs för att kunna behandla min ansökan, får ges vid behov till Psykosociala förbundet rf.
Skriv siffran 6 med bokstäver: